Kluczowe wskaźniki wydajności marketingowej (KPI): Jak mierzyć i analizować efektywność działań marketingowych

KPI to skrót od angielskiego terminu „Key Performance Indicator”, który można przetłumaczyć na polski jako „kluczowy wskaźnik wydajności” lub „kluczowy wskaźnik rezultatów”. KPI są używane w celu pomiaru, monitorowania i oceny postępów w osiąganiu celów i rezultatów w ramach działań marketingowych oraz innych obszarów działalności biznesowej. KPI są liczbami, danymi lub wskaźnikami, które służą do […]

Przewodnik po Design Thinking

Design Thinking to innowacyjna metoda podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, która skupia się na potrzebach użytkowników i kładzie nacisk na empatię, współpracę i iteracyjny proces projektowania. Oto przewodnik krok po kroku do Design Thinking: Zrozumienie kontekstu i identyfikacja problemu: Badanie i empatia: Generowanie pomysłów: Prototypowanie: Testowanie i iteracja: Wdrożenie i skalowanie: Ważne jest, aby proces […]